เทศกาลตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 2556 (ททท.)


          ขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน "เทศกาลตรุษจีน-ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต" ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 24.00 น. ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี และบริเวณรอบเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต

         ไปสัมผัสวิถีชีวิตย้อนอดีตคนภูเก็ต ที่ร่วมใจกันจัดงานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาคารเก่า และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมือง อันจะเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตในอนาคต

          และในปีนี้ ททท.ภูเก็ต ร่วมกับพันธมิตรจัด 2 กิจกรรมไฮไลท์ส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต ได้แก่...

          "ไหว้พระเป่งอ้าน...ฮวดจ๋ายตรุษจีน" นำนักท่องเที่ยวเดินทางสักการะองค์เทพตามอ๊าม (ศาลเจ้า) ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีน โดยเริ่มต้นลงทะเบียนที่ ททท.สำนักงานภูเก็ต ถ.ถลาง จากนั้นเดินทางไปยังศาลเจ้ากิ้วเทียนเก้ง – ศาลเจ้าบางเหนียว – ศาลเจ้าแม่ย่านาง – ศาลเจ้าปุดจ้อ – ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ย – ศาลเจ้ากะทู้ – ศาลเจ้าสะปำ – ศาลเจ้าท่าเรือ และศาลเจ้าแสงธรรม จากนั้นเชิญร่วมงานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 14 เพลิดเพลินกับสีสันในมิติแห่งแสง สี เสียง ท่ามกลางบรรยากาศอดีตมณฑลภูเก็ต ตลอดถนนถลาง, ถนนพังงา, ถนนกระบี่ และถนนดีบุก

          กิจกรรมสาธิตขนมพื้นเมือง ทดลองทำ ทดลองกิน ฟรีตลอดรายการ ภายใต้ชื่อ "ทำไป...อิ่มไป…สุขใจกับ ททท." ณ หน้าที่ทำการ การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย โดยจัดทำขนมสามอย่างต่อวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป อาทิ ขนมอาโป้ง/ โกซุย/ ขนมคีบ/ ขนมโค/ เกี้ยมโก้ย/ เหนียว:-)บ/ อังกู่/ ฮวดโก้ย/ เป่าล้าง และในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลนครภูเก็ต ได้จัดพิธีไหว้พระจันทร์ (ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์) ททท. ได้ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ผัดหมี่ฮกเกี้ยน แจกให้กับ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นศิริมงคลและสืบสานประเพณีดั้งเดิมให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไป

          ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โทรศัพท์ 0 7621 1036, 0 7621 2213