นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กล่าวถึงความพร้อมการจัดงานเทศกาลเปิดฤดูการท่องเที่ยว “เบิกฟ้ากมลา เติมฝัน วันวาน เล่าขาน กมลา” ว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา พร้อมแล้วที่จะจัดให้มีจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวประจำปี 2554 ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่หาดกมลามากยิ่งขึ้นภายใต้ชื่องาน “เบิกฟ้ากมลา เติมฝัน วันวาน เล่าขาน กมลา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2554 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ (หาดกมลา) ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกมลาจัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จักตลอดจนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้มีการเจริญเติบโต ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น ทำให้เกิดการลงทุนและพัฒนาให้ ตำบลกมลาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกให้ได้

รวมทั้งเพื่อประกาศยืนยันความพร้อมของหาดกมลาว่าขณะนี้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วอย่างเต็มที่ในการต้อนรับนักท่อง เที่ยว ทั้งเรื่องของความสวยงามของชายหาด เรื่องของการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งความพร้อมของคนในพื้นที่ที่จะปฏิบัติตนเป็นเจ้าของบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมทั้งกลางวันและกลางคืน

นายจุฑา กล่าวต่อไปว่าสำหรับการท่องเที่ยวของพื้นที่ตำบลกมลานั้นในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก เนื่องจากหาดกมลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน และเป็นชายหาดที่เงียบสงบ สวยงาม