ขอเชิญนักท่องเที่ยวชมงาน ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา17.00 – 23.00 น. ของทุกวัน ณ บริเวณตลาดในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอกะทู้จังหวัด ภูเก็ต ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายในงานท่านจะได้ชมขบวนแห่เมืองกะทู้ ชมการแสดง “สายแร่แห่งชีวิต วิจิตรวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ไทยจีน ชมการแสดงศิลปะการต่อสู้ของไทย,การแสดงโขน,การแสดงงิ้วเปิดหน้า,การแสดง สิงโตปักกิ่ง,การแสดงกายกรรมฉีหลิง ,การแห่ขบวนเต่าไหว้บรรพบุรุษ,การแข่งขันพูดภาษาถิ่นภูเก็ต นักท่องเที่ยวสามารถชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว,ไปรษณีย์ย้อนยุค,ไหว้พระอิ่มบุญ,ร้านยาจำลอง,สาธิตการจัดโต๊ะพิธีไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (พระจีน) นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองแสนอร่อยให้นักท่องเที่ยวลิ้มรสผ่านร้าน จำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองกะทู้