เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงาน “ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ตครั้งที่13” วันที่ 28-30 ม.ค. นี้ที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์อาคารอันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองภูเก็ต รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเมือง

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวการจัดงาน “ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 13 สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.2555 ว่า งานย้อนอดีตเมืองภูเก็ตเป็นงานซึ่งเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต, สมาคมเพอรานากัน, ชุมชน OLD PHUKET TOWN (ย่านเมืองเก่าภูเก็ต) ,มูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ต และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต กำหนดจัด“งานตรุษจีน -ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2555 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี ถนนถลาง ซอยรมณีย์ และถนนกระบี่

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์อาคารอันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองภูเก็ต ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตเมือง อันจะนำมาซึ่งการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง

สำหรับการจัดงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 28-30 มกราคม 2555 โดยจะมีกิจกรรมหลักๆ เช่น สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม กิจกรรมถนนคนเดิน ขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และขบวนทางวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิตพื้นเมือง เช่น ขบวนจำลองบ่าวสาวในชุดบาบ๋า ย่าหยา, ขบวนงิ้วจีนในภูเก็ต, ขบวนจำลองอาชีพยามจีนโบราณ ขบวนจำลองคนจีนสมัยแมนจู ขุนนาง - อำมาตย์, ขบวนจำลองอาชีพพ่อค้าแม่ค้าในอดีต และขบวนจำลองอาชีพเหมืองแร่ดีบุก

การแสดงของศิลปินเปิดหมวก (Unplug), การจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมือง, การแสดงบนเวที, นิทรรศการรำลึกครั้งในหลวงเสด็จประพาสภูเก็ต พ.ศ. 2502, นิทรรศการภาพถ่าย นิทรรศการความเป็นมาของภูเก็ต, นิทรรศการอาหาร/การแต่งกาย, การสาธิตและจัดแสดงอาหารพื้นบ้านหายากของภูเก็ต, การประกวดภาพถ่าย, การประกวดอาหาร, การประกวดออก แบบโลโก้อาหารภูเก็ต, การล่องเรือกอจ๊าน, การละเล่นพื้นเมืองภูเก็ต, รำวงย้อนยุค และการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชุด 9 มหัศจรรย์องค์ราชันพลังแผ่นดิน

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม ทัวร์ “ท่องโพถ้อง ไหว้พระตรุษจีน ต้อนรับปีมังกร 55 ” ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2555 เพื่อไปสักการะองค์เทพตามเส้นทาง 9 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดภูเก็ต สำหรับในวันที่ 28 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน จะมีขบวนแห่ในเวลาประมาณ 17.00 น. โดยขบวนจะเคลื่อนออกจากตลาดจตุจักรตรงไปจนถึงสี่แยกแฟนตาเซีย เลี้ยวซ้ายเข้าถนนมนตรีตรงวงเวียนสุรินทร์อ้อมวงเวียนเข้าถนนภูเก็ต เลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัษฎาตรงไปจนถึงวงเวียนสุริยเดช เลี้ยวขวาเข้าถนนเยาวราชถึงสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าถนนถลางตรงไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ในวันที่ 30 มกราคม ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงาน เทศบาลฯได้จัดให้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ พื้นที่ย่านการค้าเมืองเก่า ถนนถลาง และในเวลา 22.30-24.00 น.จัดให้มีพิธีไหว้เทวดา ณ บริเวณด้านหน้ารูปปั้นพญามังกร (ฮ่ายเหล็งอ๋อง) ทั้งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองภูเก็ต จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวทุกท่านมาร่วมไหว้เทวดา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตและครอบครัวต้อนรับปีใหม่จีน รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงไว้สืบไป