เทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 ณ บริเวณถนนหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้จนถึงตลาดศาลเจ้ากะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 4-6 ส.ค. 55 กิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการไปรษณีย์ย้อนยุค ทัวร์ศาลเจ้าและชมนิทรรศการและไหว้พระอิ่มบุญ ณ ศาลเจ้าต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองกะทู้ นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “วิถีกะทู้” ชิมอาหารพื้นเมือง การแสดงเวทีย่อย กิจกรรมนวดเพื่อสุขภาพ การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกหลายกิจกรรมที่กำหนดจัดบนถนนในงานทุกวัน

กำหนดการเสาร์ที่4 สิงหาคม2555
17.30น.---ขบวนแห่พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม
-ขบวนแห่เต่า มหัศจรรย์ความศรัทธา สืบสานคุณค่าความกตัญญู ประ...เพณี พ้อต่อ
18.00น.---พิธีเปิดซุ้มประตู"ถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่4"

กิจกรรมที่กำหนดจัดบนถนนทุกวัน 17.00-23.00น.

- นิทรรศการเฉิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชิมอาหารพื้นเมือง
- นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย "วิถีกระทู้"
- นิทรรศการไปรษณีย์ย้อนยุค
- ชมขบวนรถโบราณ
- ชมรถจักรยานโบราณ และรถโพถ้อง
- กิจกรรมสาธิต การจัดโต๊ะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์(พระจีน)
- กิจกรรมสาธิต การจัดโต๊ะไหว้เทวดา
- ทัวร์ศาลเจ้า ไหว้พระอิ่มบุญ ณ ศาลเจ้าฮกเซี้ยงเก้ง,ศาลเจ้ากะทู้ และศาลเจ้าต่องย่องสู
- นิทรรศกาล บ้านเหมืองแร่
- การแสดงบนเวทีย่อย 1,2,3,4,5,6
- ถ่ายภาพโบราณ ร่วมประกวดถ่ายภาพกิจกรรมในงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่4
และฯลฯ