เทศบาลตำบลศรีสุนทร จัดงานย้อนยุคร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “วันนั้นที่บางมะรวน” 19-21 พ.ย. นี้ พร้อมเชิญชวนผู้สนใจเข้าประกวดนางนพมาศและหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2553

     นายธำรง  ตันติวิรัชกุล นายก อบต. ศรีสุนทร  เปิดเผยว่า วันลอยกระทงของทุกปีตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนเพื่อการสร้างความรัก สามัคคีกับคนในชุมชน จึงได้มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้นภายใต้ชื่องาน “วันนั้นที่บางมะรวน” ณ ขุมน้ำบางมะรวน อ. ถลาง จ. ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2553
    กิจกรรมภายในงานนอกจากมีการแสดงต่าง ๆ ยังมี การประกวดกระทงสวยงาม  การประกวดนางนพมาศ และการประกวดหนูน้อยนพมาศ ด้วย โดยหลักเกณฑ์การประกวดกระทงสวยงาม ประกอบด้วย ต้องเป็นกระทงที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ ความพร้อมเพรียงสวยงามของขบวนกระทง  และการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ส่วนหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ ต้องมีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ต อายุไม่ต่ำกว่า 18-24 ปี ตลอดจนต้องเป็นโสด และไม่เคยผ่านเวทีการประกวดของ อบต.ศรีสุนทรมาก่อน ผู้ชนะเลิศ  และชนะที่ 2 ,3  ขวัญใจประชาชน รับรางวัล 10,000   8,000  5,000 และ 4,000 บาทตามลำดับ  สำหรับหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ นอกจากมีสัญชาติไทย มีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ผู้จะสมัครเข้าประกวดต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 7-10 ปี  ผู้ชนะเลิศ  และชนะที่ 2 ,3  ขวัญใจประชาชน รับรางวัล 5,000   3,000  2,000 และ 2,000 บาทตามลำดับ
   ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและสมัครได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุนทร (อบต. ศรีสุนทร) ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต. ศรีสุนทร 076-617803