ศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 53 พบกับงานเปิดกระดอง ลองแลจ้า