ในช่วงแรกของเลข Chassisของ T1 จะขึ้นด้วยเลข 20 เสมอ จนถึงมกราคม ปี 1956 เลข 20 ก็ถูกตัดออก และต่อมาในเดือน สิงหาคมปี 1964 (โมเดลปี 1965) ก็จะมีเลข 2X นำหน้า X ในที่นี้หมายถึงประเภทของรถ เช่น 265098552 เลข 6 ก็คือรถกระบะ ดังจะอธิบายในตารางด้านล่างนี้

type

21

รถตู้ทึบ Panel

type

22

รถตู้ Standard

type

23

รถตู้ Kombi
(มาจากคำว่า Combination)

type

24

รถตู้ Deluxe
13, 15, 21, 23 หน้าต่าง

type

26

รถตู้กระบะ
Single cab, Double cab

type

27

รถตู้พยาบาล
รถตู้หลังคาสูง รถดับเพลิง
หรือรถตู้พิเศษแบบต่าง ๆตารางปีผลิตกับ Chassis Number
ช่องซ้ายสุด จะมีแรเงาสำหรับ Model Year ซึ่งจะสำคัญมากในการแบ่งความแตกต่างของตู้ในแต่ละปี

Model Year
(จะเริ่มปี 1955)
เดือน
เลข Chassis Number
เลขเครื่องยนต์
หมายเหตุ
  <<<<<<<<<<<<<<<<< 1952 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
20-020113 to 20-021347
20-390 123
เลขแชสซีจะขึ้นด้วย 20 ทุกคัน
กุมภาพันธ์
20-021348 to 20-022408
20-400 481
 
มีนาคม
20-022409 to 20-023870
20-410 904
 
เมษายน
20-023871 to 20-025719
20-422 195
 
พฤษภาคม
20-025720 to 20-027676
20-434 255
 
มิถุนายน
20-027677 to 20-029572
20-496 267
 
กรกฎาคม
20-029573 to 20-030782
20-454 005
 
สิงหาคม
20-030783 to 20-032823
20-466 885
 
กันยายน
20-032824 to 20-035134
20-480 355
 
ตุลาคม
20-035135 to 20-037647
20-494 569
 
พฤษจิกายน
20-037648 to 20-039772
20-506 974
 
ธันวาคม
20-039773 to 20-041857
20-519 136
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1953 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
20-041858 to 20-044361
20-553 991
 
กุมภาพันธ์
20-044362 to 20-046563
20-547 210
 
มีนาคม
20-046564 to 20-049106
20-562 963
 
เมษายน
20-049107 to 20-051360
20-577 544
 
พฤษภาคม
20-051361 to 20-053447
20-591 102
 
มิถุนายน
20-053448 to 20-056087
20-607 846
 
กรกฎาคม
20-056088 to 20-057628
20-617 552
 
สิงหาคม
20-057629 to 20-059939
20-632 573
 
กันยายน
20-059940 to 20-062598
20-650 018
 
ตุลาคม
20-062599 to 20-065376
20-667 834
 
พฤษจิกายน
20-065377 to 20-067819
20-683 907
 
ธันวาคม
20-067820 to 20-070341
20-700 697
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1954 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
20-070342 to 20-073148
20-718 594
 
กุมภาพันธ์
20-073149 to 20-076265
20-737 005
 
มีนาคม
20-076266 to 20-079978
20-758 796
 
เมษายน
20-079979 to 20-083238
20-778 134
 
พฤษภาคม
20-083239 to 20-086613
20-798 378
 
มิถุนายน
20-086614 to 20-090054
20-818 785
 
กรกฎาคม
20-090055 to 20-092166
20-831 283
 
สิงหาคม
20-092167 to 20-095476
20-850 932
 
กันยายน
20-095478 to 20-099251
20-870 071
 
ตุลาคม
20-099252 to 20-102992
20-897 572
 
พฤษจิกายน
20-102993 to 20-106736
20-921 247
 
ธันวาคม
20-106737 to 20-110603
20-945 526
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1955 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
20-110604 to 20-114525
20-970 181
 
กุมภาพันธ์
20-114526 to 20-118226
20-994 884
 
มีนาคม
20-118227 to 20-122491
20-1 023 849
 
เมษายน
20-122492 to 20-126350
20-1 049 452
 
พฤษภาคม
20-126351 to 20-130518
20-1 076 697
 
มิถุนายน
20-130519 to 20-135093
20-1 105 932
 
กรกฎาคม
20-135094 to 20-137605
20-1 121 833
 

1 สิงหา 1955
เริ่มโมเดล
ปี 1956

สิงหาคม
20-137606 to 20-141925
20-1 150 857
ปี 1955 เป็นปีที่เริ่มระบบ
กันยายน
20-141926 to 20-146689
20-1 182 658
Model Year
ตุลาคม
20-146690 to 20-151365
20-1 213 907
 
พฤษจิกายน
20-151366 to 20-155966
20-1 245 382
 
ธันวาคม
20-155967 to 20-160735
20-1 277 347
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1956 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
160 736 to 165 518
1 311 073
 
กุมภาพันธ์
165 519 to 170 083
1 344 312
 
มีนาคม
170 084 to 174 402
1 377 738
 
เมษายน
174 403 to 178 687
1 410 503
 
พฤษภาคม
178 688 to 183 006
1 443 582
 
มิถุนายน
183 007 to 188 568
1 479 028
 
กรกฎาคม
188 569 to 191 466
1 495 945
 
1 สิงหา 1956
เริ่มโมเดล
ปี 1957
สิงหาคม
191 467 to 197 451
1 533 485
 
กันยายน
197 452 to 203 492
1 569 111
 
ตุลาคม
203 493 to 210 631
1 609 290
 
พฤษจิกายน
210 632 to 217 330
1 646 240
 
ธันวาคม
217 331 to 223 216
1 678 209
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1957 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
223 217 to 230 857
1 719 310
 
กุมภาพันธ์
230 858 to 237 755
1 756 879
 
มีนาคม
237 756 to 245 131
1 797 568
 
เมษายน
245 132 to 252 041
1 836 437
 
พฤษภาคม
252 042 to 260 394
1 878 857
 
มิถุนายน
260 395 to 267 548
1 916 070
 
กรกฎาคม
267 549 to 271 675
1 937 052
 
1 สิงหา 1957
เริ่มโมเดล
ปี 1958
สิงหาคม
271 676 to 280 675
1 982 625
 
กันยายน
280 676 to 289 447
2 026 514
 
ตุลาคม
289 448 to 298 823
2 074 250
 
พฤษจิกายน
298 824 to 307 428
2 116 308
 
ธันวาคม
307 429 to 315 209
2 156 321
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1958 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
315 210 to 324 344
2 206 943
 
กุมภาพันธ์
324 345 to 332 599
2 252 831
 
มีนาคม
332 600 to 341 227
2 300 862
 
เมษายน
341 228 to 349 562
2 345 671
 
พฤษภาคม
349 563 to 357 978
2 390 818
 
มิถุนายน
357 979 to 366 867
2 439 544
 
กรกฎาคม
366 868 to 371 275
2 463 618
 
สิงหาคม
371 276 to 379 407
2 514 115
 
กันยายน
379 408 to 388 976
2 567 730
 
ตุลาคม
388 977 to 398 980
2 624 613
 

1 พฤษจิกา 1958 เริ่มโมเดล
ปี 1959

สาเหตุที่เริ่ม
เดือนนี้เพราะ
มีการย้ายโรงงาน
จาก Wolfburg
ไป Hanover
ทำให้โมเดล
ไม่ตรงกับสิงหา
ไปจนปี 1964

พฤษจิกายน
398 981 to 407 282
2 671 821
 
ธันวาคม
407 283 to 416 082
2 721 313
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1959 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
416 083 to 433 713
2 775 897
 
กุมภาพันธ์
433 714 to 443 662
2 828 764
 
มีนาคม
443 663 to 453 140
2 881 524
 
เมษายน
453 141 to 465 351
2 943 920
 
พฤษภาคม
465 352 to 473 664
2 996 628
 
มิถุนายน
473 665 to 484 280
3 059 836
 
กรกฎาคม
484 281 to 490 622
3 098 191
 
สิงหาคม
490 623 to 500 151
3 152 785
 
30 กันยา 1959
เริ่มต้นโมเดล
ปี 1960
(VIN #514 885)
กันยายน
500 152 to 511 539
3 218 812
 
ตุลาคม
511 540 to 523 532
3 288 594
 
พฤษจิกายน
523 533 to 535 079
3 355 542
 
ธันวาคม
535 080 to 546 843
3 424 453
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1960 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
546 844 to 566 342
3 598 973
 
กุมภาพันธ์
566 343 to 576 537
3 658 782
 
มีนาคม
576 538 to 591 665
3 726 116
 
เมษายน
591 666 to 601 918
3 786 158
 
พฤษภาคม
601 919 to 615 192
3 852 394
 
มิถุนายน
615 193 to 628 443
3 909 830
 
กรกฎาคม
628 444 to 632 584
3 927 802
 
สิงหาคม
632 585 to 646 458
5 073 407
 
กันยายน
646 459 to 646 458
5 157 563
 
1 ตุลา 1960
เริ่มโมเดล
ปี 1961
ตุลาคม
646 459 to 678 772
5 223 966
 
พฤษจิกายน
678 773 to 689 879
5 307 207
 
ธันวาคม
689 880 to 710 069
5 428 637
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1961 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
710 070 to 723 431
5 519 478
 
กุมภาพันธ์
723 432 to 739 109
5 601 896
 
มีนาคม
739 110 to 755 274
5 689 700
 
เมษายน
755 275 to 769 247
5 766 200
 
พฤษภาคม
769 248 to 784 276
5 849 650
 
มิถุนายน
784 277 to 802 130
5 938 194
 
กรกฎาคม
802 131 to 804 877
5 958 948
 
สิงหาคม
804 878 to 820 741
6 045 560
 
กันยายน
820 742 to 835 178
6 128 600
 
2 ตุลา 1961
เริ่มโมเดล
ปี 1962
ตุลาคม
835 179 to 850 333
6 219 138
 
พฤษจิกายน
850 334 to 871 303
6 309 500
 
ธันวาคม
871 304 to 882 314
6 375 945
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1962 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
882 315 to 896 977
6 390 607
 
กุมภาพันธ์
896 978 to 910 310
ไม่มีข้อมูล
 
มีนาคม
910 311 to 925 355
   
เมษายน
925 356 to 939 155
   
พฤษภาคม
939 156 to 954 230
   
มิถุนายน
954 231 to 969 408
   
30 กรกฏา 1962
เริ่มโมเดล
ปี 1963
กรกฎาคม
969 409 to 978 018
6 908 640
 
สิงหาคม
978 019 to 989 985
6 914 251
 
กันยายน
989 986 to 1 004 496
   
ตุลาคม
1 004 497 to 1 021 182
   
พฤษจิกายน
1 021 183 to 1 036 923
   
ธันวาคม
1 036 924 to 1 047 967
7 336 420
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1963 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
1 047 968 to 1 062 951
143 543
 
กุมภาพันธ์
1 062 952 to 1 077 443
   
มีนาคม
1 077 444 to 1 093 657
   
เมษายน
1 093 658 to 1 109 397
   
พฤษภาคม
1 125 406 to 1 139 905
   
มิถุนายน
1 125 406 to 1 139 905
   
กรกฎาคม
1 139 906 to 1 144 302
   

5 สิงหา 1963
เริ่มโมเดล
ปี 1964

สิงหาคม
1 144 303 to 1 161 763
   
กันยายน
1 177 675 to 1 194 634
   
ตุลาคม
1 177 675 to 1 194 634
   
พฤษจิกายน
1 194 635 to 1 210 790
   
ธันวาคม
1 210 791 to 1 222 500
8 264 628
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1964 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
1 222 501 to 1 241 702
   
กุมภาพันธ์
1 259 997 to 1 276 060
   
มีนาคม
1 259 997 to 1 276 060
   
เมษายน
1 276 061 to 1 294 464
   
พฤษภาคม
1 294 465 to 1 309 452
8 642 692
 
มิถุนายน
1 309 453 to 1 326 422
   
กรกฎาคม
1 326 423 to 1 328 971
   
3 สิงหา 1964
เริ่มโมเดล
ปี 1965
สิงหาคม
265 000 000 to 265 019 888
8 785 398
 
กันยายน
265 019 889 to 265 036 650
8 964 971
 
ตุลาคม
265 036 651 to 265 053 460
   
พฤษจิกายน
265 053 461 to 265 068 246
   
ธันวาคม
265 068 247 to 265 082 480
916 281
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1965 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
265 082 481 to 265 098 651
   
กุมภาพันธ์
265 098 652 to 265 114 123
   
มีนาคม
265 131 698 to 265 145 424
   
เมษายน
265 131 698 to 265 145 424
   
พฤษภาคม
265 161 146 to 265 175 741
   
มิถุนายน
265 161 146 to 265 175 741
   
กรกฎาคม
265 175 742 to 265 176 339
   
2 สิงหา 1965
เริ่มโมเดล
ปี 1966
สิงหาคม
265 176 340 to 266 020 494
L 000 001
 
กันยายน
266 020 495 to 266 036 844
L 040 045
 
ตุลาคม
266 036 845 to 266 052 244
L 056 071
 
พฤษจิกายน
266 052 245 to 266 067 992
L 071 688
 
ธันวาคม
266 067 993 to 266 083 207
L 086 211
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1966 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
266 083 208 to 266 098 498
L 098 498
 
กุมภาพันธ์
266 098 499 to 266 113 500
L 117 118
 
มีนาคม
266 113 501 to 266 130 951
L 134 586
 
เมษายน
266 130 952 to 266 145 999
L 150 202
 
พฤษภาคม
266 146 000 to 266 162 519
L 166 392
 
มิถุนายน
266 162 520 to 266 178 999
L 183 233
 
กรกฎาคม
266 179 000 to 266 198 668
L 193 372
 
1 สิงหา 1966
เริ่มโมเดล
ปี 1967
สิงหาคม
266 198 669 to 267 020 467
   
กันยายน
267 020 468 to 267 036 497
L 194 066
 
ตุลาคม
267 036 498 to 267 051 659
L 283 924
 
พฤษจิกายน
267 051 660 to 267 066 356
L 297 513
 
ธันวาคม
267 066 357 to 267 079 889
L 309 830
 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 1967 >>>>>>>>>>>>>>>>>>
มกราคม
267 079 890 to 267 091 416
L 707 628
 
กุมภาพันธ์
267 091 417 to 267 102 746
L 718 925
 
มีนาคม
267 102 747 to 267 110 815
L 727 703
 
เมษายน
267 110 816 to 267 120 469
L 736 607
 
พฤษภาคม
267 120 470 to 267 133 866
L 749 267
 
มิถุนายน
267 133 867 to 267 145 796
L 758 952
 
กรกฎาคม
267 145 797 to 267 148 459
L 761 325