เลขในกลุ่มนี้จะแบ่งย่อยเป็น 3 กลุ่มคือ 26-8-2 เจ้า 26 ก็คือ Model type ที่จะบอกชนิดของรถตู้ว่าเป็นตู้แบบไหน ถ้าเลขกลุ่มนี้ขึ้นต้นด้วย 22 ก็แสดงว่ารถคันนี้เป็นตู้ Standard หรือถ้าขึ้นด้วย 23 ก็แสดงว่าตู้คันนี้เป็นตู้คอมบิ

เลขในกลุ่มที่สองคือฝั่งของพวงมาลัยและประตูห้องผู้โดยสาร หรือประตูตู้กับข้าวนั่นเอง

          เลขทั้งกลุ่มแรก และกลุ่มที่สองจะเชื่อมโยงกันเช่น 268 ในที่นี้ก็หมายถึง ดับเบิ้ลแคป ประตูหลังอยู่ด้านซ้าย พวงมาลัยขวา โดยสามารถดูรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ได้

21 - Panel Van
Model Description
211
Cargo doors right, left hand drive
213
Cargo doors left, left hand drive
214
Cargo doors left, right hand drive
215
Cargo doors right and left, left hand drive
216
Cargo doors right and left, right hand drive
22 - Microbus - 9-seater
Model Description
221
Cargo doors right, left hand drive
223
Cargo doors left, left hand drive
224
Cargo doors left, right hand drive
225
Cargo doors right, sunroof, left hand drive
228
Cargo doors left, sunroof, right hand drive
23 - Kombi
Model Description
231
Cargo doors right, left hand drive
233
Cargo doors left, left hand drive
234
Cargo doors left, right hand drive
235
Cargo doors right, sunroof, left hand drive
237
Cargo doors right, sunroof , left hand drive
238
Cargo doors left, sunroof, right hand drive
24 - Microbus Deluxe
Model Description
241
9-seater, left hand drive
244
9-seater, right hand drive
251
7-Seater, left hand drive, walkthrough
26 - Truck
Model Description
261
Single Cab, tool compartment lid right, left hand drive
263
Single Cab, tool compartment lid left, left hand drive
264
Single Cab, tool compartment lid left, right hand drive
265
Double Cab, cab door right, left hand drive
267
Double Cab, cab door left, left hand drive
268
Double Cab, cab door left, right hand drive
27 - Ambulance
Model Description
271
Cargo doors right, left hand drive
273
Cargo doors left, left hand drive
274
Cargo doors left, right hand drive
28 - Microbus - 7-seater
Model Description
281
Cargo doors right, left hand drive
285
Cargo doors right, sunroof, left hand drive

 

          เลขกลุ่มสุดท้ายก็คือ Paint finish เลขตัวนี้จะบอกว่าผ่านการเคลือบผิวสีสุดท้ายเป็นอย่างไร โดยมากจะลงด้วยเลข 2 ซึ่งก็คือ เคลือบแลคเกอร์แบบที่เราทำสีอยู่ เพียงแต่ว่าการเคลือบแลคเกอร์ในปัจจุบันนั้น จะใช้น้ำเป็นส่วนผสมแทน สาเหตุเพราะไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อม แต่ในสมัยก่อนเค้าจะใช้ไนโตรเป็นส่วนผสม

เลขตัวสุดท้ายนี้จะมีอยู่ 3 แบบเท่านั้นคือ

1 = Vehicle supplied in Primer
2 = Nitro-Lacquer finish
3 = Synthetic resin finish